Alla basister vill ha en bra ton. Oftast är det anslagshandens fingrar som sätter strängen i rörelse, man kan därför påstå att en bra ton sitter i anslaget. Du kan skapa många olika ljud på basen bara genom att justera anslaget. Här är några exempel:
* Ett löst anslag nära halsen ger en rund ton.
* Ett hårt anslag nära halsen ger en “slapliknande” ton, samtidigt som du får med lite bandrassel i soundet.
* Ett löst anslag nära stallet ger en tunn ton.
* Ett hårt anslag nära stallet ger en mera distinkt och “knorrigare” ton.

Du behöver med andra ord inte alltid skruva i tonkontrollerna för att justera basljudet.Det finns en del viktiga saker du behöver tänka på för att skapa en bra ton:

* Ha alltid stöd för tummen, den hjälper till att hålla handen fixerad. Du kan förslagsvis placera tummen på någon av mikrofonernas kant, eller på strängen som ligger ovanför den som du just spelar på. Du kan också placera den på den översta strängen, för att sedan skifta till “mikrofonläget” när du spelar på översta strängen.
* Försök att hålla handleden så rak som möjligt, då går det mycket lättare att röra på fingrarna.
* Låt strängen glida över fingertoppen, så att fingret sedan hamnar på strängen under den anslagna.Det är också viktigt att ha bra koordination så att tonerna blir jämna i volym oberoende av vilket finger som du slår an strängen med. Vanligast är att man använder sig av pek och långfinger på anslagshanden.

I nedanstående övningar ska du alternera, det vill säga köra växelvis pek/långfinger. Öva långsamt och metodiskt, sträva efter att tonerna ska låta lika starkt. Jobba gärna med trummaskin eller metronom.

Exempel 1:

Exempel 2:

Exempel 3:

Exempel 4:

Bra jobbat! Att ha ett bra anslag är ytterst viktigt för att skapa en bra ton. I kompendiet finner du en mängd övningar för detta.