Ett ackord består av en samklang av minst tre toner, uppbyggda av intervaller med stora och små terser. Spelas varje ton för sig ur ett ackord, kallas detta för arpeggio. För att du ska bli bekant med alla toner och fingersättningar på ditt instrument så finns det många övningar, att öva arpeggios är ett av de mer effektiva av dem.
Detta första kapitel visar arpeggios för tre av de vanligaste ackorden, över en oktavs positioner med början på grundtonen. Alla arpeggios i exemplen är i tonaliteten A – för bästa grafiska överblick – men glöm inte att transponera till samtliga tonarter!

Här nedan följer ett exempel som förklarar de olika symbolerna för övningen:

Siffran 1 = pekfinger, 2= långfinger, 3 = ringfinger, 4 = lillfinger.

Vi börjar med ackordet Maj7, här börjar du alltså med pekfingret på E-strängens 5:e band:

I notskrift:

Med början på långfingret:

I notskrift:

Dominant7-ackordet, i detta exempel A7:

I notskrift:

I notskrift:

Vi avslutar kapitel 1 med moll7-arpeggiot (Am7)

I notskrift:

I notskrift:

Bra jobbat! Jag hoppas vi ses i nästa kapitel, fler ackord väntar!