Som du märkte i kapitel 1 handlar dessa första arpeggios om ackord med 4-klanger. Dessa fungerar bra att börja med, dels för att de är relativt enkla att spela, dels för att du får möjlighet att använda dig av alla 4 strängar på en oktav. Här i kapitel 2 går vi vidare med fler ackord, även här enbart 4-klanger och med början på grundtonen. (Siffran 1 = pekfinger, 2= långfinger, 3 = ringfinger, 4 = lillfinger.)
Även detta kapitel har arpeggios i exemplen tonaliteten A – för bästa grafiska överblick – men glöm inte att transponera till samtliga tonarter!

Dom7 minus5 (A7b5)

I notskrift:

Exempel 2:

I notskrift:

Dom7 plus5 (A7#5)

I notskrift:

Exempel 2:

I notskrift:

Moll7 minus5 (Am7b5)

I notskrift:

Exempel 2:

I notskrift:

Moll7 plus5 (Am7#5)

I notskrift:

Exempel 2:

I notskrift:

Bra jobbat! Det finns såklart många fler kapitel i ämnet arpeggios. Kontakta mig för mera info!