Indiska rytmer är oftast uppbyggda av komplexa system, innehållande svårhanterliga synkoper sammanvävda i ett återkommande matematiskt mönster. I denna del av basskolan ska vi på ett något förenklat men användbart sätt titta närmare på ett av dem. Dessa mönster av synkoper ger dig stora möjligheter som basist, inte minst i soloimprovisationer och även naturligtvis som kompositör till din egen musik!

Här i kapitel 1 börjar vi med att titta på det grundläggande mönstret. En takt med 8-delar delas upp med så många grupper om 3 som möjligt, det som blir kvar bildar en grupp för sig. Naturligtvis blir det inte mer än två stycken 3-grupper. Gruppen 8-delar som blir kvar bildar en 2-grupp: 3+3+2.

Ex 1) “3+3+2”

Varje grupp kan nu spelas med accent på ettan:

3+3+2

3+2+3

2+3+3

Som du ser på de 3 ovanstående exemplen, så förflyttar sig gruppen med två 8-delar “2-gruppen” sig mellan 3-grupperna.
Det är just detta som gör det hela intressant, det händer nåt och man får en känsla av förnyelse i rytmiken.

Här nedan följer mera konkreta övningsexempel, ett arpeggio över ackordet Cmaj7 som spänner över 2 takter:

Ett annat exempel på detta mönster, här en durskala:

Bra jobbat! Indiska rytmsystemet är komplext, i kompendiet får du lära dig att använda detta i ditt bas-spel!