Pentatoniska skalan innehåller, som namnet antyder, 5 toner. Den passar utmärkt till både improvisation och basgångar. I detta avsnitt i avdelningen skalor ska vi kolla in den mollpentatoniska skalan. Jag har valt tonaliteten C. Parallell-tonart till C är A-moll, vilket betyder att den mollpentatoniska skalan blir A-moll pentatonisk.

Här ser du intervallerna i skalan:

Intervallerna i denna skala är alltså prim, liten ters, kvart, kvint och liten septim. (1, b3, 4, 5 och b7).
Några ackord som direkt passar till skalan är:
Am7 (A C E G)
Am9 (A C E G B)
Cmaj7 (C E G B)
Cmaj9 (C E G B D)
Fmaj7 (F A C E)
Fmaj9 (F A C E G)

Pröva att spela de mollpentatoniska övningarna till dessa ackord!

Basgångar
Det finns en mängd kända hitlåtar som använder sig av den mollpentatoniska skalan, både i basgångar och melodier. Här följer några exempel på basgångar som du förmodligen känner igen:

Bibliotek:
Att spela den mollpentatoniska skalan på sin elbas är inte så besvärligt tack vare att den ligger väldigt bra till på greppbrädan. Hela skalan ryms i ett läge, du behöver inte flytta tummen från positionen på baksidan av halsen. Det finns mängder av nyttiga (och roliga!) fraser som med lätthet kan övas in. Här följer några som jag har i mitt “bibliotek”. Först några 1-takters fraser:

Till sist några 2-takters fraser:

Bra jobbat! Transponera dessa övningar till alla tonarter. I kompendiet om pentatoniska skalor får du möjlighet att fördjupa dig i både moll och dur-skalorna.