Symboler i notbilden
Nedan följer de mest vanligaste pauseringarna i modern musik; pop, rock, jazz, R&B etc. En måttstock man kan memorera är att pausens namn anger vilket notvärde som ska pauseras. Lär dig symbolerna utantill – de förekommer ofta!

Klaver
De klaver du som basist sannolikt kommer att stöta på i modern västerländsk musik:

ÖVRIGA SYMBOLER
Övriga symboler du har nytta av att kunna. Dessa kommer att finnas med i många av de noter du läser:
Fasta förtecken – visar vilken tonart du ska spela i. Lär dig dessa utantill, vilka toner som är sänkta respektive höjda i de olika tonarterna.


Noter och taktarter.
Här hittar nu olika vanligast förekommande noterna och en kort förklaring vad de har för värde:

Kompendiet musikteori innehåller en mängd nyttig kunskap, med praktiska övningar och exempel.